Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Cầu hôn bằng video game - Báo Điện tử Dân Việt

Robert Fink đã bỏ ra 5 tháng với sự giúp đỡ của 2 người bạn để phát triển một trò chơi có tên "Knight Man, A Quest For Love" trước khi yêu cầu đối tượng của mình là Thiên Thần Trắng chơi thử. Sau khi hiệp sĩ thu thập được một chiếc nhẫn vàng và giải cứu công chúa thành công, nó trở nên rõ ràng những gì sắp xảy ra. Lúc đó, hiệp sĩ nói: “Tôi đã tìm kiếm khắp nơi và bất chấp nhiều mối nguy hiểm để tìm kiếm một thứ duy nhất của tôi. Tôi tin rằng với tất cả trái tim của mình tôi đã tìm thấy em... Thiên Thần Trắng, em sẽ cho tôi vinh dự được chia sẻ cuộc sống của em với tôi chứ?".
Cô gái lúc đó được hỏi sẽ chọn “Yes” hay “No”. Câu chuyện đã kết thúc có hậu khi cô gái quyết định chọn “Yes”.

Theo Nguon Tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Danh Mục

Tags