Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Cấm công chức chơi game trong giờ làm việc - Tuổi TrẻTheo lãnh đạo Vụ Công chức, viên chức của bộ này, dự thảo chỉ thị nêu trên đã quy định việc rà soát chức năng nhiệm vụ cơ quan, tổ chức, đơn vị để phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời đánh giá đúng mức về chất lượng, năng lực, trình độ của từng công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ để làm cơ sở thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển, bố trí phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong sắp xếp, điều chuyển phải vì lợi ích công và hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ, trọng dụng nhân tài, những người có năng lực, trình độ và tận tụy, trách nhiệm với công việc, không bè phái, cục bộ, không vì lợi ích nhóm...


V.V.THÀNH


0


Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn


Theo Nguon Tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Danh Mục

Tags